Adobe Lightroom
The difference between day & light

Adobe Lightroom has since version 1.0 back in 2007 and until the most recent version, been on the edge
When it comes to speed, accuracy, user friendly interfaces with a lot of innovations.

The support is worldwide and backed up by a growing numbers of users which contributes with
knowledge, plug-in etc.

 

Matt.jpg

Lightroom Is Not Photoshop

This first point sounds weird because you already know that Lightroom isn’t Photoshop. However,
many people have issues with the fact that Lightroom is different from Photoshop, and don’t think
that another product is needed anyway. I see having an option other than Photoshop as a plus.
Lightroom is a fresh start from Adobe. Here’s a quote from Michael Reichmann from The Luminous Landscape that says it best:

"Lightroom is an effort on Adobe’s part to break away from the Photoshop paradigm. As useful
as it has been for the past almost two decades, Photoshop is not necessarily the best program
for handling photographic raw files that one could invent, if it were to be invented today.
Twenty years ago, when Photoshop was conceived, photography was about film and chemical
darkrooms. The early users of Photoshop (notwithstanding its name) were graphic artists.
It’s only been within the past 5–8 years that Photoshop has become the tool of choice for many
photographers, and it’s only in the past few years, since Camera Raw and Bridge, that it has
started to meet the needs of digital photographers."

Yes, Lightroom is not Photoshop, but it’s not supposed to be. That’s the beauty of it — it’s a
software program made just for you (the photographer), not every other designer out there.
Now, for any designers who may be reading this—sorry. I feel for you. However, if you have no interest in
digital photography, it’s probably best to stop reading here, as Lightroom really wasn’t created with
your type of audience in mind.

Links to a few but very important contributor's i.m.o.
These people knows all "in and out's" in Lightroom

http://www.lightroomqueen.com/

http://www.mattkloskowski.com/

http://lightroomkillertips.com/

http://www.scottkelby.com/

http://www.jkost.com/

---- Her kommer ChatGPT's ovesættelse til Dansk ----

Adobe Lightroom har siden version 1.0 tilbage i 2007 og indtil den seneste version, været på forkant
når det kommer til hastighed, nøjagtighed, brugervenlige grænseflader med en masse innovationer.

Supporten er global og bakkes op af et stigende antal brugere, som bidrager med
viden, plug-ins osv.

Dette første punkt lyder mærkeligt, fordi du allerede ved, at Lightroom ikke er Photoshop. Men mange mennesker har problemer med, at Lightroom er anderledes end Photoshop, og de mener ikke, at der er brug for et andet produkt alligevel. Jeg ser det som en fordel at have en mulighed udover Photoshop. Lightroom er en frisk start fra Adobe. Her er et citat fra Michael Reichmann fra The Luminous Landscape, der siger det bedst:

"Lightroom er et forsøg fra Adobes side på at bryde væk fra Photoshop-paradigmet. Så brugbart som det har været i de sidste næsten to årtier, er Photoshop ikke nødvendigvis det bedste program til at håndtere fotografering i råformat, man kunne opfinde, hvis det skulle opfindes i dag. For 20 år siden, da Photoshop blev konstrueret, handlede fotografering om film og kemiske mørkekamre. De tidlige brugere af Photoshop (bortset fra dets navn) var grafiske kunstnere. Det er kun i de sidste 5-8 år, at Photoshop er blevet værktøjet valgt af mange fotografer, og det er kun i de sidste få år, siden Camera Raw og Bridge, at det er begyndt at imødekomme behovene hos digitale fotografer.

Ja, Lightroom er ikke Photoshop, men det er heller ikke meningen. Det er det smukke ved det - det er et softwareprogram lavet specielt til dig (fotografen), ikke til alle andre designere derude.
Nu, til eventuelle designere, der måske læser dette - undskyld. Jeg føler med dig. Men hvis du ikke har nogen interesse i digital fotografering, er det nok bedst at stoppe med at læse her, da Lightroom virkelig ikke blev skabt med din type publikum i tankerne.

Links til nogle få, men meget vigtige bidragydere i min mening.
Disse mennesker kender alt til Lightroom.

KURSER&WORKSHOP'S

Hvad er forskellen på et kursus og en workshop ? - begge er træning eller undervisning - men adskiller sig alligevel på flere måder...

Vejviser

Kurser....
Kurser skal du brug når du ønsker at tilegne dig ny viden eller færdigheder på en mere struktureret måde som f.eks.

 • Lære Adobe Lightroom på forskellige niveauer
 • Lære dit kamera at kende
 • Lære at arbejde aktivt med blænde, lukkertid og iso
 • Lære at arbejde med blitz fotografering
 • Lære at tage makrobilleder

Workshops....
Er for dig som har brug for noget mere praktisk og interaktivt end et kursus f.eks. sparring, kreativt samarbejde eller problemløsning til konkrete foto relaterede opgaver som f.eks.

 • Opsætning af dit første stationære el. mobile studio m/flash lys - indkøb - brug - opsætning
 • Monitor og printer kalibrering
 • Lær selv at fjerne støv fra dit kameras CMOS sensor

Læs mere om KURSER&WORKSHOP'S

FOTOOPGAVER

Skal du bruge.....

 • Bryllups fotografering
  Bryllupsfotografering - ikke bare et job!
 • Drone fotografering
  Har du brug for billeder taget i lidt mere end én arms længde.....
 • Portræt & familie fotografering
  Portrætfotografering er en kuntsform......
 • Børne fotografering
  Børnefotografering handler ikke kun om at tage smukke billeder....

Læs mere om opgaverne vi løser, vores transportable studie m.m.